FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Jakým jazykem bude program veden? Jak dobře je potřeba znát angličtinu?

 

Znalost angličtiny je výhodou, protože určitá část literatury bude v anglickém jazyce - ale pouze ta nepovinná, doplňující. Neumíte-li anglicky, není to diskvalifikující; také všechny workshopy a supervize se zahraničními odborníky budou překládány do ČJ. Také základní texty jsou v češtině.

Nicméně Možnosti dialogu jsou součástí mezinárodního projektu International Certificate in Collaborative Practices, složeného z řady programů z celého světa; společným jazykem je angličtina. Znalost angličtiny vám tedy usnadní komunikaci s účastníky ostatních programů a se zahraničními lektory. Většina textů z oblasti kolaborativního přístupu je v současné době v angličtině, znalost tohoto jazyka vám umožní lépe se orientovat v textech nad rámec požadavků našeho programu.

 

Jedná se o psychoterapeutický výcvik? Nebo o nějaký kurz či program? Jak si mám představit formu tohoto vzdělávání?

 

Je pravda, že program působí nejvíce dojmem „výcviku“, ale my se tomuto termínu chceme vyhnout. Účastník by neměl z tohoto programu odcházet „vycvičen“ v určité metodě nebo technice, ale měl by spíš získat určitý postoj k práci s lidmi, který vnímáme jako mnohem důležitější a ve svém důsledku i velmi praktický. Tento postoj dává vodítka k tomu, jak komunikovat s konkrétními lidmi, se kterými se setkáváme, jak jim pomoci, jak se o nich něco víc dozvědět, jak s nimi „otevřít dialog“. V průběhu programu účastník zažije různé typy konverzací, různé typy vztahů a bude mít možnost najít si svůj vlastní směr při práci s lidmi. Program je navíc určen pro lidi z různých profesí, nejen pro psychology a terapeuty - v obou předešlých bězích se v programu sešlo široké spektrum profesionálů a program se tímto vymyká z obvyklého formátu výcviků.

Vzdělávací program probíhá v duchu kolaborativních a dialogických přístupů – nejen jeho obsah, ale i forma. Kolaborativní vzdělávání není náš výmysl nebo nějaký experiment, zavedla jej poprvé Dr. Harlene Anderson a od té doby je používán při supervizích, workshopech a dalších formátech vzdělávání jako je třeba náš program. Ještě více se o tom dozvíte v oddílu „Informace o programu“, přiblížili jsme vám tam povahu tohoto vzdělávání v několika odstavcích nazvaných „Forma vzdělávání – kolaborativní vzdělávací společenství“.

 

Jakou formu odborné záštity program má? Je nějak akreditován?

 

Vzdělávací program je akreditován u MPSV. Je konán pod odbornou záštitou Houston Galveston Institute (zakladatelkou je Dr. Harlene Anderson) a Taos Institute.

Po jeho úspěšném absolvování účastníci obdrží certifikát vydaný Houston Galveston Institutem, který bude sloužit jako oprávnění vykonávat kolaborativní přístup v praxi.

 

 

 

 

© 2019 Narativ.cz - všechna práva vyhrazena
 
 
úvodní strana - modi.narativ.cz
Narativ.cz
Houston Galveston Institute

Lektoři workshopů


Werner Schuetze (GER)
Werner
Schuetze
 
Ann-Rita Gjertzen (NOR)
Ann-Rita
Gjertzen
 
Ottar Ness (NOR)
Ottar
Ness
 
Úvodní strana
Informace o programu
Dialog o programu
FAQ
PŘIHLÁŠKA
Literatura
Fotogalerie
MODI 2011/12
MODI 2012/13
O kolaborativním
přístupu
O otevřeném
dialogu

Facilitátoři programu

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Mgr. Jakub Černý

Mgr. Jitka Balášová


Kontakt

info@narativ.cz
777 916 280 (Pavel Nepustil)
602 710 072 (Jakub Černý)
IČ 031 076 21