MODI 2011/12
S laskavým svolením účastníků předešlého běhu programu zde uvádíme jejich jména a profese, které ilustrují bohatost možných profesí a zaměření, pro které se dá program využít. U některých najdete kontakt, můžete se s nimi spojit a požádat o doplňující informace tak, abyste si program mohli představit nejen z toho, co o něm píšeme my na těchto stránkách.

 

Účastníci předchozího běhu vzdělávacího programu Možnosti dialogu:

 

Bednář Dušan
lektor, trenér, konzulzant v oblasti komerčního vzdělávání a rozvoje
dash.cooper@seznam.cz

 

Dvořáková Barbora
vedoucí práce v oblasti sociálních služeb (další dlouhodobé zájmy: teologie, sakrální architektura, pedagogika, altrenativní medicina)
barbora.bd@volny.cz

 

Formánková Lenka
výzkumná pracovnice, genderová expertka, vyučující na VŠ
lenka.formankova@soc.cas.cz, lformankova@gmail.com

 

Hlaváčová Šárka
psycholožka (psychologicko – pedagogická poradna Blansko)
sarka1.hlavacova@gmail.com

 

Chalupská Jitka
psycholožka, terapeutka v komunitě pro drogově závislé, výzkum genderové problematiky
jitka.chalupska@seznam.cz

 

Jurkovičová Petra
speciální pedagožka, lektorka, vyučující na VŠ, terapeutka (zaměření na osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodiče))
pjurkovicova@gmail.com

 

Krejcarová Kateřina
psycholožka (klinická specializace)
kzi@seznam.cz

 

Licehammerová Šárka
psycholožka, psychoterapeutka (oblasti zájmu závislosti (zvláště procesuální), genderová a vztahová problematika, práce s rodinou, mindfulness)
sarka.licehammer@gmail.com

 

Le Anh Nguyen
manažerka, lektorka (vlastní firma poskytující vzdělávací služby)
leanh@aviette.cz

 

Matoušek Petr
sociolog - kvalitativní výzkum, toho času univerzita, dlouhodobá zkušenost v oblasti sociální práce - drogy a prostituce/sex work
petr.matousek@ujep.cz

 

Nevrkla Tomáš
lektor (specialista Motivační rozhovory)
tomasnevrkla@seznam.cz

 

Nosál Igor
sociolog, zástupce vedoucí v neziskovce poskytující sociální služby ohroženým dětem a jejich rodinám ( konzultace a psychoterapeutická podpora dětem, jejich biologickým i náhradním rodičům, lektorská a expertní činnost v oblasti sociální-právní ochrany dětí, práv dítěte a sociologie dětství)
igor.nosal@gmail.com

 

Nováková Vladimíra
zdravotník, pedagog, supervizor (v sociálních službách), konzultant v psychosomatice a osobnostním vzdělávání
vladimiranovakova@seznam.cz

 

Pilát Milan
klinický psycholog a rodinný terapeut
milan-pilat@seznam.cz

 

Plchová Romana
psycholožka (oblast výzkumu, psychosomatické problematiky)
romana.plchova@gmail.com

 

Potůčková Pavlína
sociální pracovník
pavlina.koh@seznam.cz

 

Skurská Lenka
sociální pracovnice Poradny náhradní rodinné péče, Sdružení pěstounských rodin
lenka.skurska@gmail.com

 

Šilhanová Zuzana
psycholožka, psychoterapeutka, sociální pracovnice (drogové závislosti, psychosomatika)
zu.silhanova@gmail.com

 

Škubalová Tereza
psycholožka, vyučující psychologie na PedF MU
terskub@mail.muni.cz

 

Třeška Libor
sociální pracovník - sociální rehabilitace, poradenství, lektor
portfolio@seznam.cz

 

Vaňková Eva
spolupracující advokátka, mediátorka, kouč
eva.vankova@akvankova.cz; www.akvankova.cz

 

Záhorová Iva
ekonomka, pracovní pozice ředitelka ( Domov pro seniory Koniklecová, p.o.)
info@kon.brno.cz

 

 

 

 

© 2019 Narativ.cz - všechna práva vyhrazena
 
 
úvodní strana - modi.narativ.cz
Narativ.cz
Houston Galveston Institute

Lektoři workshopů


Werner Schuetze (GER)
Werner
Schuetze
 
Ann-Rita Gjertzen (NOR)
Ann-Rita
Gjertzen
 
Ottar Ness (NOR)
Ottar
Ness
 
Úvodní strana
Informace o programu
Dialog o programu
FAQ
PŘIHLÁŠKA
Literatura
Fotogalerie
MODI 2011/12
MODI 2012/13
O kolaborativním
přístupu
O otevřeném
dialogu

Facilitátoři programu

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Mgr. Jakub Černý

Mgr. Jitka Balášová


Kontakt

info@narativ.cz
777 916 280 (Pavel Nepustil)
602 710 072 (Jakub Černý)
IČ 031 076 21