INFORMACE O BĚHU 2012/2013
Skupina Narativ pod záštitou Taos Institute a Houston Galveston Institute pořádá certifikační vzdělávací program v kolaborativním přístupu: „Možnosti dialogu“.


Program, vycházející z myšlenek postmoderní filozofie a kolaborativní praxe (collaborative practices), byl primárně určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří chtějí objevovat nové možnosti rozvíjení dialogu, například v kontextu poradenských či terapeutických konzultací, také v oblasti vzdělávání, rozvoje organizací, zdravotnictví, mediace, výzkumu a dalších. Vítali jsme přihlášení zájemců pracujících s lidmi v různých kontextech nebo studentů souvisejících oborů.

 


 

Struktura programu a termíny setkání:

 

1. klinický tým: 21.-22.9. 2012 (host: Celiane Camargo Borges)
2. klinický tým: 12.-13.10. 2012 (výjezdní setkání za Brnem, chata Švýcárna)
Rocio Chaveste: 8.-10.11. 2012 (jeden den supervizní práce s lektorkou, dva dny workshop otevřený i veřejnosti konaný v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh, Brno)
3. klinický tým: 11.-12.1. 2013
Jakko Seikkula: 31.1.-2.2. 2013 (jeden den supervizní práce s lektorem, dva dny workshop otevřený i veřejnosti konaný v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh, Brno)
4. klinický tým: 1.3.-2.3. 2013
Harlene Anderson: 4.4.-5.4. 2013 (host: John Shotter; jeden den supervizní práce s lektorkou, dva dny workshop otevřený i veřejnosti konaný v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh, Brno)
5. klinický tým: 3.5.-4.5. 2013
6. klinický tým: 7.6.-8.6. 2013 (výjezdní setkání za Brnem, chata Švýcárna)

 

Program se skládal z těchto částí:

 

  • setkání klinického týmu
  • kolaborativní projekty
  • workshopy se zahraničními odborníky (překlad do ČJ zajištěn)
  • supervizní semináře se zahraničními odborníky (překlad do ČJ zajištěn)

 

Obecným cílem programu je podpořit rozvoj dialogu, reflexe a spolupráce v každodenních pracovních i osobních kontextech účastníků. V setkáních klinického týmutýmu mají účastníci možnost sdílet svojí praxi s ostatními, vzájemně se inspirovat, vyzkoušet si vedení nových forem konverzací. Smyslem „kolaborativních projektů““ je navrhnout inovativní aktivitu, která bude vycházet z praxí a zkušeností členů týmu, ale bude ze své podstaty „kolaborativní“ – to znamená, že maximálně využije potenciál spolupráce a dialogu. Svojí praxi mají účastníci možnost konzultovat také při supervizíchsupervizích se zkušenými lektory světového formátu, s jejichž prací se seznámí ve workshopech. Po celou dobu programu mají účastníci přístup k velkému množství textů a video-materiálů, ve kterých je kolaborativní přístup podrobně představen na filozofické i praktické rovině.

Vzdělávací program je akreditován u MPSV. Je konán pod odbornou záštitou Houston Galveston Institute a Taos Institute. Odbornou záštitu poskytuje Prof. PhDr. Zbyňek Vybíral, PhD.. Po jeho úspěšném absolvování účastníci obdrží jediný mezinárodně uznávaný certifikát pro využívání kolaborativního přístupu v praxi.

Pro účastníky, kteří chtějí získat komplexní psychoterapeutické vzdělání, je olomouckým institutem Dalet přiravován další návazný modul (sebezkušenost, supervize a prohlubující témata), aby výsledný celek (cca 650h) splňoval po obsahové stránce podmínky akreditace terapeutických výcviků na ČPS a EAP - program Možnosti dialogu do něj bude započítán.


INFORMACE O BĚHU 2012/2013S laskavým svolením účastníků předešlého běhu programu zde uvádíme jejich jména a profese, které ilustrují bohatost možných profesí a zaměření, pro které se dá program využít. U některých najdete kontakt, můžete se s nimi spojit a požádat o doplňující informace tak, abyste si program mohli představit nejen z toho, co o něm píšeme my na těchto stránkách.

 

Petra Jurkovičová pjurkovicova@gmail.com

speciální pedagožka, lektorka, vyučující na VŠ, terapeutka (zaměření na osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodiče

 

Lenka Formánková lenka.formankova@soc.cas.cz, lformankova@gmail.com

výzkumná pracovnice, genderová expertka, vyučující na VŠ

 

Libor Třeška portfolio@seznam.cz

sociální pracovník - sociální rehabilitace, poradenství, lektor

 

Pavlína Potůčková pavlina.koh@seznam.cz

sociální pracovník

 

Lenka Skurská lenka.skurska@gmail.com

sociální pracovnice Poradny náhradní rodinné péče, Sdružení pěstounských rodin

 

Igor Nosál igor.nosal@gmail.com

sociolog, zástupce vedoucí v neziskovce poskytující sociální služby ohroženým dětem a jejich rodinám ( konzultace a psychoterapeutická podpora dětem, jejich biologickým i náhradním rodičům, lektorská a expertní činnost v oblasti sociální-právní ochrany dětí, práv dítěte a sociologie dětství)

 

Jitka Chalupská jitka.chalupska@seznam.cz

psycholožka, terapeutka v komunitě pro drogově závislé, výzkum genderové problematiky

 

Tania Dumbrava tinel.hajkova@gmail.com

studentka psychologie (oblast zajmu migrace), Customer Support Assistant

 

 

 

 

© 2019 Narativ.cz - všechna práva vyhrazena
 
 
úvodní strana - modi.narativ.cz
Narativ.cz
Houston Galveston Institute

Lektoři workshopů


Werner Schuetze (GER)
Werner
Schuetze
 
Ann-Rita Gjertzen (NOR)
Ann-Rita
Gjertzen
 
Ottar Ness (NOR)
Ottar
Ness
 
Úvodní strana
Informace o programu
Dialog o programu
FAQ
PŘIHLÁŠKA
Literatura
Fotogalerie
MODI 2011/12
MODI 2012/13
O kolaborativním
přístupu
O otevřeném
dialogu

Facilitátoři programu

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Mgr. Jakub Černý

Mgr. Jitka Balášová


Kontakt

info@narativ.cz
777 916 280 (Pavel Nepustil)
602 710 072 (Jakub Černý)
IČ 031 076 21