Facilitátoři klinického týmu


Facilitátoři klinického týmu - Mgr. Jakub Černý, Mgr. Jitka Balášová, Mgr. Pavel Nepustil, DiS., Mgr. Bc. Kateřina Novotná


Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.
osobní stránky: http://nepustil.narativ.cz
nepustil@narativ.cz

Poskytuje psychoterapii, rodinné poradenství, supervize a konzultace v rámci své soukromé praxe v Brně. Specializuje se na oblast rodinných a partnerských vztahů, komunikace, drog a závislostí. Má desetiletou zkušenost s prací v neziskové organizaci Sdružení Podané ruce, o. s., kde vedl několik projektů zaměřených na pomoc jednotlivcům a rodinám postižených užíváním drog a závislostmi. V rámci sociální práce je aktivním propagátorem case managementu jako způsobu koordinované spolupráce v rámci případu (viz blog http://casemanagementcr.wordpress.com/). Vzděláním je sociální pracovník a psycholog, Ph.D. získal v oboru sociální psychologie na FSS MU. Absolvoval psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ v Institutu pro systemickou zkušenost a jako stipendista Fulbrightovy komise strávil 4 měsíce v Houston Galveston Institute (USA) u dr. Harlene Anderson. Je autorem překladu její knihy Konverzace, jazyk a jejich možnosti.

 

Mgr. Jakub Černý
cerny@narativ.cz

Vystudoval psychologii a sociální práci na FSS MU. V současné době studuje magisterské studium Psychoterapie. Ve své diplomové práci se zabýval proměnou identity u žen s drogovým problémem z narativní perspektivy. V oblasti poradenské práce s jednotlivci a skupinami s drogovým problémem se pohybuje od roku 2006 a to v různých kontextech – ulice, vězení, práce s rodinami ale i v prostředí internetu a rave parties v rámci projektu www.extc.cz. O drogové problematice přednášel na konferencích a lektoroval v rámci různých vzdělávacích projektů.V posledních letech se účastnil několika workshopů a kratších poradenských a terapeutických kurzů, mezi nimiž byly například motivační rozhovory Millera Rollnicka nebo roční výcvik v narativní terapii. V současné době je frekventantem systemického výcviku „Umění terapie“. Postmoderním přístupem se zabývá již delší dobu a vstupní branou pro něj byla narativní psychologie a terapie a knížky Kennetha Gergena. Své obzory rozšířil později na stáži na Universidade do Porto a v rámci aktivit skupiny Narativ, jejímž je spoluzakládajícím členem.

 

Mgr. Jitka Balášová
osobní stránky: http://balasova.narativ.cz
balasova@narativ.cz

Vystudovala Sociální pedagogiku se specializací na dramatickou výchovu na PdF MU a Psychoterapeutická studia na FSS MU (diplomová práce na téma terapeutické změny z dialogické perspektivy) a tamtéž pokračuje v postgraduálním studiu sociální psychologie. Absolvovala jeden semestr studia psychologie v Norsku na Universitetet i Tromsø a stáž v místní psychiatrické léčebně, kde se blížeji seznámila s přístupem otevřeného dialogu (J. Seikkula) a reflektujícího procesu (T. Andersen). Má tříletou zkušenost v práci s lidmi s duševním onemocněním ve Sdružení Práh. V současnosti je na mateřské dovolené a dále působí jako člen skupiny Narativ, vyučuje jógu a účastní se výcviku Integrace v psychoterapii.

 

 

 

 

© 2019 Narativ.cz - všechna práva vyhrazena
 
 
úvodní strana - modi.narativ.cz
Narativ.cz
Houston Galveston Institute

Lektoři workshopů


Werner Schuetze (GER)
Werner
Schuetze
 
Ann-Rita Gjertzen (NOR)
Ann-Rita
Gjertzen
 
Ottar Ness (NOR)
Ottar
Ness
 
Úvodní strana
Informace o programu
Dialog o programu
FAQ
PŘIHLÁŠKA
Literatura
Fotogalerie
MODI 2011/12
MODI 2012/13
O kolaborativním
přístupu
O otevřeném
dialogu

Facilitátoři programu

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Mgr. Jakub Černý

Mgr. Jitka Balášová


Kontakt

info@narativ.cz
777 916 280 (Pavel Nepustil)
602 710 072 (Jakub Černý)
IČ 031 076 21